Lupahakemus, naapurin kuuleminen, rakennuslupa, valitus...

Rakennusprojektin luvat ajoissa kuntoon

Luvitus on lähes jokaiseen rakennusprojektiin kuuluva, joskus koko projektin mutkikkain vaihe. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan joko rakennuslupa tai toimenpidelupa paikalliselta rakennusvalvontaviranomaiselta. Luvan hakeminen ei ole pelkkää byrokratiaa. Rakentamiseen kuuluu monta säännöstä, määräystä, riskitekijää ja tilastoa. Lupien vaatimisella ja myöntämisellä varmistetaan, että kaikki sujuu niin kuin pitää.

Aloita tutustumalla kaavaan

Joskus kaava ja omat unelmat eivät kohtaa. Eri asuinalueiden kaavamääräyksiin kannattaa tutustua, jotta rakennusluvan hakuvaiheessa ei tulisi eteen ikäviä yllätyksiä. Kaavamääräyksissä puututaan muun muassa rakennusalaan, kerrosmääriin sekä tontin käyttöön. Myös rakennuksen muoto, ulkoväritykset sekä ilmansuunnat on voitu kaavassa määritellä. Jos tulevasta talostaan tahtoo juuri kaksikerroksisen tai tietyn muotoisen, kannattaa määräykset ja rajoitteet selvittää jo ennen tontin ostoa. Myös varsinaisen luvan hakemista kannattaa alkaa valmistella jo siinä vaiheessa, kun rakennuspaikan ostoa vasta harkitaan.

Paitsi rakentamisen, myös suunnittelun tulee tapahtua sääntöjen mukaan, joten lupa-asiat kannattaa selvittää viimeistään siinä vaiheessa, kun tuleva talo alkaa olla ajatuksen tasolla valmis.

Lupahakemus tehdään nykyisin yleensä netissä. Nettisivun käyttäminen ja asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen voi osoittautua niin vaativaksi kokonaisuudeksi, että asiantuntijan käyttöä pitää harkita. Omakotirakentaja joutuu yleensä ostamaan osaamista eri alojen suunnittelijoilta. Suunnittelijoiden asiantuntemusta kannattaa hyödyntää myös lupien hakemisessa. Rakennusluvan hakeminen kannattaa liittää pääsuunnittelijan tehtäviin, putkikuvien osalta LVI-suunnittelijalle, rakennekuvien osalta rakennesuunnittelijalle ja niin edelleen. Jos lupaa hakee itse, pitää rakennuslupaa muistaa hakea viimeistään pääpiirustusten valmistuttua.

Tarvitsetko poikkeusluvan?

Rakennuslupahakemuksen käsittely keskeytyy aina puutteiden tai virheiden ilmaantuessa, joten rakennushankkeen sujuva ja laadukas läpivienti edellyttää kaikkien osapuolten saumatonta yhteistyötä. Siksi kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan rakennusvalvontaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Niin luvanhakija voi selvittää oikeat ajankohdat eri viranomaislupien hakemiselle niin että hankkeen toteuttamiseen ei tule turhia taukoja. Samalla saadaan tieto hanketta mahdollisesti rajoittavista säännöistä, määräyksistä ja muista seikoista. Listaus tarvittavista asiakirjoista on mahdollista saada rakennusvalvonnasta tai rakennusvalvonnan internet-sivustoilta.

Yhteydenotolla rakennusvalvontaan selviää sekin, onko suunniteltu hanke yleensäkään mahdollinen sekä se, tarvitaanko projektille poikkeuslupa. Mikäli hanke tarvitsee poikkeusluvan, sitä pitää hakea jo ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta. Pääsuunnittelija osaa normaalisti tehdä myös poikkeuslupahakemuksen. Mikäli poikkeuslupaa ei ole huomattu hakea, se saattaa siirtää hanketta jopa vuoden eteenpäin. Pahimmassa tapauksessa poikkeuslupaa ei saa ollenkaan ja tontti on hankittu turhaan.

Muista naapureiden kuuleminen

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Naapurien kuuleminen kannattaa hoitaa itse, jos mahdollista ja säästää näin kustannuksissa. Luvanhakija on kuulemisen suorittaessaan vastuussa siitä, että kuulemisprosessi on suoritettu oikein eli naapureille on esimerkiksi esitetty oikeat piirustukset kokonaisuudessaan ja annettu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereisten ja vastapäisten kiinteistöjen omistajat sekä haltijat. Lisäksi rakennushankkeesta on tiedotettava rakennuspaikalla.

Muutoksen hakeminen

• Rakennuslupa voidaan aina myös evätä. Silloin luvan hakijan on mahdollista hakea muutosta päätökseen. Alkuperäiseen päätökseen on liitetty muutoksenhakuohje, jolle pääset eteenpäin. Muista kuitenkin, että muutosta tulee hakea päätöksessä ilmoitetun määräajan puitteissa.
•  Luvanhaun kannalta merkittäviä seikkoja
• Ole ajoissa luvan hakemisen kanssa - näin ei rakennusprojekti hidastu tai häiriinny. 
• Varaa lupaprosessiin riittävästi aikaa.
• Kuule naapureitasi hankkeen johdosta hyvissä ajoin.
• Ota yhteyttä lupaviranomaisiin mahdollisimman aikaisin - lupaprosessi etenee hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan.
• Määritä rakennuksen suunnittelulle niin sanotut tarkastuspisteet, joista ei edetä ennen kuin luvat on saatu. Tämä on hyvä tehdä etenkin silloin, jos lupakäsittely kohtaa vaikeuksia.
• Suunnittele luvan edellyttämät jatkotoimenpiteet ennakkoon.
• Käytä asiantuntijoita apunasi, niin säästät aikaa ja vaivaa.

Lähde: Rakennuslupa.fi


  • Syitä asuntojen myyntiaikojen venymiseen

    Asuntojen myyntiajat vaihtelevat parista viikosta useaan kuukauteen ja jopa vuosiin. Mikäli asunto ei tunnu millään menevän kaupaksi, syy voi löytyä esimerkiksi liian korkeasta hintapyynnöstä tai epäselvästä myynti-ilmoituksesta. 

  • Näin opit älykkääksi sähkönkäyttäjäksi

    Lähivuosina tapahtuva sähkömarkkinoiden uudistuminen muuttaa sähkön ja sen siirron hinnoittelua. Huoleton kuluttaja saattaa tulevaisuudessa maksaa sähköstään selvästi enemmän kuin tarkka optimoija. Näillä vinkeillä opit ennakoimaan ja siirtämään kulutusta halvemman sähkön ajankohtaan.

Kodin Uutiset Kysely

Kodin uutiset kysely