Asbestinpurkutyöt vaativat uuden tutkinnon ja rekisteröitymisen

Asbestipurkua koskeva uudistunut lainsäädäntö on ollut voimassa kohta 1,5 vuotta ja siirtymäaika lähenee loppuaan. Uusia asbestipurkajia on koulutettu satoja, ja yrityksiä joille on myönnetty asbestipurkutyölupa, löytyy rekisteristä tällä hetkellä 290 kappaletta.


Asbestipurkua koskeva lakimuutos ja muuttuneet rekisteröintivaatimukset ovat yllättäneet monet yritykset. Erityisesti rakennusalan saneerauksia tekevät yritykset ovat olleet hämmentyneitä uusista vaatimuksista liittyen purkajien tutkintovaatimuksiin, yritysten lupiin, kartoituksen ja näytteenoton vaatimuksiin.

Asbestipurkutyötä saa tehdä vain siihen luvan (asbestipurkutyölupa) saanut. Lupaa ei kuitenkaan tarvita lyhytkestoisiin huoltotöihin, joiden yhteydessä ei käsitellä murenevia asbestimateriaaleja tai hyvässä kunnossa olevien asbestia sisältävien materiaalien kapselointiin tai päällystämiseen. Kertaluontoinen, nopea työsuoritus ja irrotettava materiaali on ehjä (esim. palo-oven lukon vaihto tai asbestipitoisen lattiamateriaalin pinnoitus). Asbestisementistä tehtyjen katto- ja seinälevyjen poistaminen kokonaisena ulkotiloissa edellyttää jatkossa asbestipurkutyölupaa

"Aluehallintoviraston mukaan ilmoitusmäärät asbestipurkutöistä ovat kasvaneet huomattavasti, mutta tietoisuus uusista vaatimuksista ja asian vakavuudesta ei ole vielä kaikkia tahoja tavoittanut. Lisätietoa ja opastusta tarvitaan niin tilaajille kuin urakoitsijoillekin" Alertum Oy:n toimitusjohtaja Riku Aho kertoo.

Ammattilaiset asbestipurkutyöluparekisteriin

"Seuraavana ryhmänä lainsäädännön muutoksessa ovat vanhat ”jermut”, eli kokeneet asbestipurkajat, jotka ovat käyneet koulutuksen ennen vuotta 2011. Heiltä puuttuu nykylain vaatima tutkinto tai tutkinnon osa. Heidät pitäisi saada rekisteriin ennen vuoden vaihdetta", Aho sanoo.

Rekisteriin pääsyn yhtenä ehtona on suoritettu uuden asbestilainsäädännön mukainen tutkinto.

"Nyt on kiire, koska koulutuksen jälkeen vie jopa yli kuukauden ennen kuin tutkintotoimikunta vahvistaa suoritukset ja lähettää tutkintotodistukset tutkinnon suorittajalle. Vasta tämän jälkeen on mahdollista toimittaa rekisteröintipyyntö Aluehallintovirastoon rekisteröintiä varten", Aho muistuttaa.

Hae uusi asbestipurkutyölupa

Yritysten tulee hakea uudet Asbestipurkuluvat ennen vuoden vaihdetta. Lupahakemus tulee olla jätetty kuukausi ennen vuoden vaihtumista eli marraskuun lopussa, jotta lupa pysyy voimassa ilman katkoksia.


Kodin Uutiset Kysely

Kodin uutiset kysely